SBR Viewer

de the Viewer voor alle SBR documentenfor all SBR documents

Snel en eenvoudig de inhoud van een SBR document bekijkenOpen and explore the content of an SBR document in a fast and easy way

SBR Viewer

Publicatiestukken en Kredietrapportages moeten sinds enige tijd verplicht worden aangeleverd in SBR-formaat (*.XBRL). Een SBR document kent een complexe structuur en is qua betekenis sterk afhankelijk van de externe taxonomie waarnaar deze verwijst. Dit zorgt ervoor dat een SBR document, voor iemand zonder vergaande technische kennis, vrijwel onleesbaar is.Since some time Publications and Credit reports have to be delivered in SBR-format (*.XBRL). An SBR document is built on complex structures and it's meaning is strongly dependant on the external taxonomy to which it relates. This makes an SBR Document, for anyone with minimal knowledge of the format, mostly unreadable.

  • Op basis van een door de gebruiker geselecteerd SBR document genereert de SBR Viewer een overzichtelijke en leesbare weergave.On the basis of the SBR document selected by the user the SBR Viewer generates a clear and legible rendition.
  • Deze weergave is consistent en geeft een getrouw en herkenbaar beeld van de rapportage.This rendition is consistent and gives a trustable and recognisable view of the report.
  • De SBR Viewer maakt het mogelijk om de gegeneerde weergave op te slaan in HTML- of PDF-formaat.The SBR Viewer enables the user to save the generated rendition in HTML- or PDF-format.
  • De SBR Viewer is beschikbaar als webservice, applicatie voor desktop/netwerk en webapplicatie. Zelf ervaren? Start de online versie direct via onderstaande knop.The SBR Viewer is available as webservice, application for desktop/network and webapplication. Experience yourself? Start the online version directly via the button below.

Start SBR ViewerPreview of SBR Viewer

ValidatieValidation

Optioneel kunnen gebruikers met de SBR Viewer SBR rapportages valideren. De Viewer onderscheidt een inhoudelijke en een technische validatie. De resultaten van beide validatiemogelijkheden worden na afronding visueel in de gegenereerde presentatie opgenomen. Op die manier worden eventuele fouten en/of waarschuwingen met betrekking tot het gevalideerde SBR document inzichtelijk gemaakt.Optionally users can validate SBR reports with the SBR Viewer. The viewer distincts a substantive and technical validation. The results of both validations are after rendering visually marked in the generated presentation. In this way possible errors and/or warnings with regard to the content of the SBR document are reviewable.

Optioneel kunnen gebruikers met de SBR Viewer SBR rapportages valideren. De Viewer onderscheidt een inhoudelijke en een technische validatie. De resultaten van beide validatiemogelijkheden worden na afronding visueel in de gegenereerde presentatie opgenomen. Op die manier worden eventuele fouten en/of waarschuwingen die betrekking hebben op een SBR document inzichtelijk gemaakt.Optionally users can validate SBR reports with the SBR Viewer. The viewer distincts a substantive and technical validation. The results of both validations are after rendering visually marked in the generated presentation. In this way possible errors and/or warnings with regard to the content of the SBR document are reviewable.

VergelijkenCompare

Het onderling vergelijken van SBR documenten is eveneens mogelijk met behulp van de SBR Viewer. In geval van herhaalde aanlevering van een SBR document kunnen verschillende volgtijdelijke statussen worden gepresenteerd waardoor de gebruiker op inzichtelijke wijze alle veranderingen kan inzien. Zowel tekstueel als cijfermatig worden deze verschillen overzichtelijk weergegeven zodat ze gemakkelijk vergeleken, beoordeeld en gerapporteerd kunnen worden.Comparing and reporting differences between SBR documents is also possible with the help of the SBR Viewer. In case of a repeated delivery of an SBR document, differences between time-sequential statuses can be presented, hereby giving the user a clear insight into all changes made throughout the SBR process. These differences are clearly presented both textual and numerical in order to easily be compared, inspected and reported upon.

Het vergelijken van, en rapporteren over verschillen tussen SBR documenten is tevens mogelijk met behulp van de SBR Viewer. In geval van herhaalde aanlevering van een SBR document kunnen verschillende volgtijdelijke statussen worden gepresenteerd waardoor de gebruiker op inzichtelijke wijze alle veranderingen kan inzien. Zowel tekstueel als cijfermatig worden deze verschillen overzichtelijk weergegeven zodat ze gemakkelijk vergeleken, beoordeeld en gerapporteerd kunnen worden.Comparing and reporting differences between SBR documents is also possible with the help of the SBR Viewer. In case of a repeated delivery of an SBR document, differences between time-sequential statuses can be presented, hereby giving the user a clear insight into all changes made throughout the SBR process. These differences are clearly presented both textual and numerical in order to easily be compared, inspected and reported upon.

AssuranceAssurance

Buiten dat de SBR Viewer het presenteren, valideren en vergelijken van SBR documenten mogelijk maakt, kunnen gebruikers tevens een accountantsverklaring en digitale ondertekening aan deze documenten toevoegen. Zodoende herbergt de SBR Viewer de mogelijkheid om een rapportage te valideren en ondertekenen, om ten slotte het geheel te presenteren. Hierdoor kunt u in één SBR Viewer-overzicht alles zien en beoordelen, volledig volgens de richtlijnen en regels van de consistente presentatie.Besides the possibilities to present, validate and compare SBR documents, within the SBR Viewer users can also add an accountants declaration and digital signature to these documents. Herewith the SBR Viewer houses the possibility to validate and sign a report and subsequently present the whole in a clear manner. Through this the user can oversee and inspect everything in just the SBR Viewer, completely along the rules and guidelines of the consistent presentation.

Buiten dat de SBR Viewer het presenteren, valideren en vergelijken van SBR documenten mogelijk maakt, kunnen gebruikers tevens een accountantsverklaring en digitale ondertekening aan deze documenten toevoegen. Zodoende herbergt de SBR Viewer de mogelijkheid om een rapportage te valideren en ondertekenen, om ten slotte het geheel te presenteren. Hierdoor kan de gebruiker in één SBR Viewer-overzicht alles zien en beoordelen, volledig volgens de richtlijnen en regels van de consistente presentatie.Besides the possibilities to present, validate and compare SBR documents within the SBR Viewer users can also add an accountants declaration and digital signature to these documents. Herewith the SBR Viewer houses the possibility to validate and sign a report and subsequently present the whole in a clear manner. Through this the user can oversee and inspect everything in just the SBR Viewer, completely along the rules and guidelines of the consistent presentation.
Bezoek sbrassurance.eu voor meer informatieVisit sbrassurance.eu for more information
  • De SBR Viewer maakt het mogelijk om de inhoud van een SBR document direct, zonder ingewikkelde tussenhandelingen, te verkennen.The SBR Viewer allows you to explore the contents of a SBR document immediately, without complicated operations.

BeschikbaarheidAvailability

De SBR Viewer is onder meer beschikbaar als applicatie en kan zowel standalone als op het netwerk worden geïnstalleerd.

De functionaliteiten die de SBR Viewer herbergt zijn tevens beschikbaar als webservices. Deze webservices kunnen door een externe partij worden aangeroepen via een API.

Ook is de SBR Viewer direct beschikbaar als online webapplicatie.
The SBR Viewer is available as application and can be installed standalone as well as on the network.

Besides, the functionalities provided by the SBR Viewer are available as a webservice. These webservices can be called upon through an API by external parties.

The SBR Viewer is also directly available as an online webapplication.

WebserviceWebservice

Lees meer  Read more  

WebserviceWebservice

De functionaliteit die een SBR document (*.xbrl) transformeert tot een interactief en overzichtelijk HTML-bestand is beschikbaar als webservice. Deze webservice kan worden aangeroepen via een API.The SBR Viewer Webservice provides the possibility to display SBR reports on the basis of the 'Consistent Presentation'.

ApplicatieApplication

Lees meer  Read more  

ApplicatieApplication

De SBR Viewer is beschikbaar als applicatie en kan zowel standalone als op het netwerk worden geïnstalleerd.The SBR Viewer is available as an application and can be installed standalone as well as on the network.

Online ViewerOnline Viewer

Lees meer  Read more  

Online ViewerOnline Viewer

De online SBR Viewer beschikt over dezelfde functionaliteiten en mogelijkheden als de desktopversie. Start de online versie van de SBR Viewer, via de onderstaande button.The SBR Viewer as an online webapplication can directly be used to display all SBR documents.

WebserviceWebservice

Lees meer  Read more  

WebserviceWebservice

De functionaliteit die een SBR document (*.xbrl) transformeert tot een interactief en overzichtelijk HTML-bestand is beschikbaar als webservice. Deze webservice kan worden aangeroepen via een API.The SBR Viewer Webservice provides the possibility to display SBR reports on the basis of the 'Consistent Presentation'.

ApplicatieApplication

Lees meer  Read more  

ApplicatieApplication

De SBR Viewer is beschikbaar als applicatie en kan zowel standalone als op het netwerk worden geïnstalleerd.The SBR Viewer is available as an application and can be installed standalone as well as on the network.

Online ViewerOnline Viewer

Lees meer  Read more  

Online ViewerOnline Viewer

De online SBR Viewer beschikt over dezelfde functionaliteiten en mogelijkheden als de desktopversie. Start de online versie van de SBR Viewer, via de onderstaande button.The SBR Viewer as an online webapplication can directly be used to display all SBR documents.

Start SBR ViewerPreview of SBR Viewer
  • Op basis van een door de gebruiker geselecteerd SBR document genereert de SBR Viewer een overzichtelijke en leesbare weergave.On the basis of any SBR document the SBR Viewer generates a clear and legible rendition.

Overige software

SBR Assurance biedt accountants de mogelijkheid om digitaal aangeleverde publicatiestukken of kredietrapportages (SBR) te voorzien van een digitale beoordelings- of controleverklaring.SBR Assurance provides accountants the ability to accompany digitally supplied publication documents or credit reports (SBR) with a digital assessment or audit report. SBR assurance is build on existing standards. That makes this the method of the future and generally applicable.

Meer informatie op www.sbrassurance.euMore information on www.sbrassurance.eu

Onze SBR webservices functioneren onafhankelijk van elkaar en zijn onder meer in staat tot het genereren, presenteren, valideren en communiceren van SBR documenten (XBRL bestanden).Accept provides various SBR web services. These SBR Web services operate independently and are able to generate, present, validate and communicate SBR documents (XBRL).

Meer informatie op www.sbrwebservices.euMore information on www.sbrwebservices.eu

SBR Communicator

Lees meer  Read more  

De SBR Communicator representeert een generieke applicatie waarmee dergelijke SBR Documenten kunnen worden verzonden naar banken, de KvK, het CBS, het UWV en de Belastingdienst.The SBR Communicator is a generic tool that can send SBR documents to banks, the Chamber of Commerce, the CBS and the tax authorities. It is also possible to send declarations or statements that are created with any other party software.

Meer informatie op www.sbrcommunicator.euMore information on www.sbrcommunicator.eu

SBR VerwerkerSBR Processor

Lees meer  Read more  

De SBR Verwerker representeert een complete set aan SBR gerelateerde functionaliteiten. Op dit moment wordt de Verwerker vooral ingezet als tool waarmee ontwikkelaars specifieke functionaliteiten rondom SBR kunnen integreren in hun applicatie.Based on the selected entry form you generate the SBR documents (XBRL) for the information requesting agencies. This can be done manually or by importing data from an external file or program. The SBR Communicator will take care of the delivery of this documents.

Meer informatie op www.sbrverwerker.euMore information on www.sbrverwerker.eu

SBR Assurance biedt accountants de mogelijkheid om digitaal aangeleverde publicatiestukken of kredietrapportages (SBR) te voorzien van een digitale beoordelings- of controleverklaring.SBR Assurance provides accountants the ability to accompany digitally supplied publication documents or credit reports (SBR) with a digital assessment or audit report. SBR assurance is build on existing standards. That makes this the method of the future and generally applicable.

Meer informatie op www.sbrassurance.euMore information on www.sbrassurance.eu

Onze SBR webservices functioneren onafhankelijk van elkaar en zijn onder meer in staat tot het genereren, presenteren, valideren en communiceren van SBR documenten (XBRL bestanden).Accept provides various SBR web services. These SBR Web services operate independently and are able to generate, present, validate and communicate SBR documents (XBRL).

Meer informatie op www.sbrwebservices.euMore information on www.sbrwebservices.eu

SBR Communicator

Lees meer  Read more  

De SBR Communicator representeert een generieke applicatie waarmee dergelijke SBR Documenten kunnen worden verzonden naar banken, de KvK, het CBS, het UWV en de Belastingdienst.The SBR Communicator is a generic tool that can send SBR documents to banks, the Chamber of Commerce, the CBS and the tax authorities. It is also possible to send declarations or statements that are created with any other party software.

Meer informatie op www.sbrcommunicator.euMore information on www.sbrcommunicator.eu

SBR VerwerkerSBR Processor

Lees meer  Read more  

De SBR Verwerker representeert een complete set aan SBR gerelateerde functionaliteiten. Op dit moment wordt de Verwerker vooral ingezet als tool waarmee ontwikkelaars specifieke functionaliteiten rondom SBR kunnen integreren in hun applicatie.Based on the selected entry form you generate the SBR documents (XBRL) for the information requesting agencies. This can be done manually or by importing data from an external file or program. The SBR Communicator will take care of the delivery of this documents.

Meer informatie op www.sbrverwerker.euMore information on www.sbrverwerker.eu

Contact

Heeft u opmerkingen of suggesties voor ons? Dan horen wij dat graag.

Swipe to right to sendSchuif naar rechts om te versturen!