Annual report Jaarverantwoording

Document and entity information Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Document information Informatie over de rapportage
Start date of current financial reporting periodStartdatum van de huidige financiële rapportageperiode
01 januari 201601 January 2016
End date of current financial reporting periodEinddatum van de huidige financiële rapportageperiode
31 december 201631 December 2016
Start date of previous financial reporting periodStartdatum van de voorgaande financiële rapportageperiode
01 januari 201501 January 2015
End date of previous financial reporting periodEinddatum van de voorgaande financiële rapportageperiode
31 december 201531 December 2015
Reporting period different than annual (Y/N)Rapportageperiode afwijkend van een jaar (J/N)
NoNee
Basis of preparationType grondslag
CommercialCommercieel
Presentation currency of the documentRapporteringsvaluta van het document
EuroEuro
Financial statements adopted (Y/N)Jaarrekening vastgesteld (J/N)
NoNee
Contact for this document Contactpersoon voor deze rapportage
Contact typeSoort contactpersoon
IntermediaryIntermediair
First nameVoornamen
Karel
Last nameAchternaam
Broekhuis
Name of the organisation represented by the contactNaam van de organisatie vertegenwoordigd door de contactpersoon
Broekhuis Accountants en Adviseurs BV
Telephone numberTelefoonnummer
01045655281
Email addressE-mailadres
Karel@Broekhuis.com

Document and entity information Informatie over de rapportage en de rechtspersoon

Entity information Informatie over de rechtspersoon
Name of the legal entityNaam van de rechtspersoon
BAA BV
Legal form of the legal entityRechtsvorm van de rechtspersoon
Private limited liability companyBesloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Registered office of the legal entityZetel van de rechtspersoon
Den Haag
Registration number at the Chamber of CommerceRegistratienummer bij de Kamer van Koophandel
30267975
Classification of the legal entity based on the legal size criteriaClassificatie van de rechtspersoon op basis van de wettelijke groottecriteria
MicroMicro
Address of the legal entity Adres van de rechtspersoon
Street name NLStraatnaam NL
Noordeinde
House number NLHuisnummer NL
68
Postal code NLPostcode NL
2514GL
Place of residence NLVestigingsplaats NL
Den Haag

Financial statement Jaarrekening

Balance sheet Balans
Balance sheet before or after appropriation of resultsBalans voor of na resultaatbestemming
After profit appropriationNa resultaatbestemming
31 december 201631 December 2016
31 december 201531 December 2015
AssetsActiva
Non-current assetsVaste activa
Costs of incorporation and share issueKosten van oprichting en van uitgifte van aandelen
150.000
140.000
Total of non-current assetsTotaal van vaste activa
150.000
140.000
Current assetsVlottende activa
Called-up contributions for issued share capitalOpgevraagde stortingen van geplaatst kapitaal
50.000
60.000
Total of current assetsTotaal van vlottende activa
50.000
60.000
Total of assetsTotaal van activa
200.000
200.000
Equity and liabilitiesPassiva
EquityEigen vermogen
100.000
100.000
ProvisionsVoorzieningen
25.000
35.000
LiabilitiesSchulden
75.000
65.000
Total of equity and liabilitiesTotaal van passiva
200.000
200.000

Financial statement Jaarrekening

Income statement Winst- en verliesrekening
2016
2015
IncomeBaten
Net revenueNetto-omzet
200.000
180.000
Other operating incomeOverige bedrijfsopbrengsten
80.000
100.000
Other incomeAndere baten
30.000
20.000
Total of incomeTotaal van baten
310.000
300.000
ExpensesLasten
Costs of raw materials and consumablesKosten van grond- en hulpstoffen
5.000
5.500
Wages and salariesLonen en salarissen
80.000
80.000
Depreciation, amortisation and decrease in value of assetsAfschrijvingen op en waardeverminderingen van activa
10.000
5.000
Other operating expensesOverige bedrijfskosten
10.000
15.000
Other expensesAndere lasten
5.000
5.500
Total of expensesTotaal van lasten
110.000
111.000
Result before taxResultaat voor belastingen
200.000
189.000
Income tax expenseBelastingen over de winst of het verlies
- 100.000
- 100.000
Result after taxResultaat na belastingen
100.000
89.000

Financial statement Jaarrekening

Notes to the financial statements Toelichting op de jaarrekening
Signing of the financial statementsOndertekening van de jaarrekening
Managing director or supervisory directorBestuurder of commis­saris
Frank Jensen
Type of directorSoort bestuurder of commissaris
Managing director (current)Bestuurder (huidig)
Signed by director (Y/N)Ondertekend door bestuurder of commissaris (J/N)
NoNee
Reason why the director did not signReden waarom de bestuurder of commissaris niet heeft ondertekend
De jaarrekening is nog niet vastgesteld
De printversie wordt op dit moment nog niet ondersteund!The print version is not supported at this time!Er wordt op dit moment gewerkt aan de pdf-versie.We are working at this time to the PDF version.!